ลัวะ (มัล, ปรัย)

ชื่อเรียกตนเอง : มัล, ลัวะมัล, ปรัย, ไปร, ลัวะปรัย

ชื่อที่ผู้อื่นเรียก : ลัวะ, ถิ่น

ตระกูลภาษา : ออสโตรเอเชียติก

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ณ วันที่ 12 พ.ค. 2566

186

ชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์

ชื่อเรียกตนเอง : มัล, ลัวะมัล, ปรัย, ไปร, ลัวะปรัย

ชื่อที่ผู้อื่นเรียก : ลัวะ, ถิ่น

ภาษา

ตระกูลภาษา : ออสโตรเอเชียติก

ตระกูลภาษาย่อย : มอญ-เขมร

แหล่งข้อมูล